Fužinarska hiša

Fužinarska hiša v Kropi je večinoma dvonadstropna stavba, s pročeljem obrnjena proti potoku in cesti zadaj pa naslonjena na strmi breg. Za fužinarsko hišo je bilo v preteklih stoletjih značilno sobivanje fužinskih posestnikov in njegovih delavcev – žebljarjev.

V posamičnih kroparskih hišah je v preteklosti živelo do 100 ljudi. Na hišah so se ohranili številni kamnoseški detajli iz zelenega vulkanskega kamna (značilnost kmečke in meščanske arhitekture na Gorenjskem), kovani dodatki k hišam pričajo o poreklu kraja ( železne polknice, okenske mreže, kovano okovje vrat,, izveski, luči)....

Kovaški muzej Kropa