Ločni mostovi

Kamniti mostovi - zgornji je v Kotlu, srednji je na Plac in spodnji Polčev most proti nekdanji fužini.

Mostovi so nekdaj povezovali levi in desni breg, ob njih so bili rasli oreh, češnja ali pa kako drugo sadje in tam je bil tudi prostor kjer so se Kroparji družili