Bajer in Rake

Še preden se pripeljete v staro trško jedro Krope, vas ob cesti čaka BAJER, nekdaj vodni zbiralnik spodnje fužine v Kropi.

Od Bajerja in vse do zgornjega konca naselja ob potoku Kroparica srečujemo kamnite pragove, vodne zapornice in RAKE, ki so bila nekdaj lesena vodna korita, danes kamnita, ki so nastale sredi 15. stoletja, ko se je kot vir energije začela uporabljati voda. Zgradili so jih ob hudourniškem potoku Kroparici, po njih je tekla voda, ki je poganjala vodna kolesa, ta pa so preko svojih prenosov poganjala mehove ali pa težka kladiva.
Za vigenjcem Vice in pred delavnico UKO se v vodni raki še vedno vrti leseno kolo. Ohranjen sistem vodnih rak z zapornicami in bajerjem priča o pomenu in uporabi vodne moči za proizvodnjo energije, potrebne za kovanje.

www.radolca.si