Znamenitosti

Še preden se pripeljete v staro trško jedro Krope, vas ob cesti čaka BAJER, nekdaj vodni zbiralnik spodnje fužine v Kropi.
Župnijsko cerkev Sv. Lenarta v Kropi je dal verjetno leta 1481 zgraditi Lenart Kazianer, zakupnik radovljiške posesti na Waldenbergu (Pusti grad). Osnova je gotska, pozneje pa je bila cerkev večkrat prezidana. Pravokotni ladji so na severni in južni strani dozidali baročni kapeli.
Fužinarska hiša v Kropi je večinoma dvonadstropna stavba, s pročeljem obrnjena proti potoku in cesti zadaj pa naslonjena na strmi breg. Za fužinarsko hišo je bilo v preteklih stoletjih značilno sobivanje fužinskih posestnikov in njegovih delavcev – žebljarjev.
Klinarjeva hiša iz konca 18. stoletja je primer ene bolj mogočnih fužinarskih hiš, katerih zunanjost zaznamujejo kamnoseški detajli iz zelenega kamna in kovani dodatki, notranjost pa členitev na stanovanjski del hišnega posestnika in prostore njegovih najemnikov, delavcev.
Kamniti mostovi - zgornji je v Kotlu, srednji je na Plac in spodnji Polčev most proti nekdanji fužini. Mostovi so nekdaj povezovali levi in desni breg, ob njih so bili rasli oreh, češnja ali pa kako drugo sadje in tam je bil tudi prostor kjer so se Kroparji družili
Podoba starega naselja se je izoblikovala do konca 18. stoletja, z nizom fužinarskih hiš, dvema cerkvama, dvema cerkvama in nizom fužinarskih hiš. In najsi po katerikoli poti pridemo v Kropo vedno dospemo na PLAC.
Najstarejša ohranjena talilna peč v Sloveniji se nahaja ob cesti Kropa–Jamnik. Talilnico železa iz 14. stoletja varuje zidana stavba, a pogled skozi veliki zamreženi odprtini razkrije dobro viden jašek ene najstarejših ohranjenih peči v Evropi. Je najstarejša ohranjena talilna peč v Sloveniji in med najstarejšimi ohranjenimi v Evropi. Delovala je…
Je edina v celoti ohranjena kovačnica za ročno kovanje žebljev. Nahaja se na ravnici na levem bregu potoka pod jezom nekdanje Zgornje fužine. V njem so tri od vseh strani dostopne ješe s po šestimi panjovi. V njem so kovali še v prvi polovici 20. stoletja, od ustanovitve muzeja pa…