Zgodovina

Kropa se je začela razvijati v 14. stoletju, ko se je gozdno železarstvo z rudnih nahajališč na Jelovici začelo seliti v dolino k potokom. Iz tega časa so ostanki Slovenske peči ob cesti na Jamnik.  V 15.stoletju so zgradili dva plavža (Zgornja in Spodnja fužina) in kovačnice. V okviru fužin sta se oblikovala sistem proizvodnje od rude do žeblja za prodaja doma in na tujih trgih ter značilno sobivanje posestnikov fužinarjev in večinskega sloja kovačev - žebljarjev. Ferdinandov rudarski red je Kroparjem od 1550 priznaval posebno samoupravo, neodvisno od zemljiških gospodov. Vodil jo je rudarski sodnik. Veljala je do reform cesarja Jožefa II. 1781.