Peter Žmitek

(1874–1935), slikar


Risati je začel že kot otrok, po ljudski šoli, je na priporočilo župana dobil podporo in šolanje je nadaljeval na obrtni šoli v Ljubljani. Slikarstvo je študiral na Dunaju, v Sankt Petersburgu in v Pragi. Po končanem študiju se je naselil v Ljubljani in služboval kot profesor risanja. 

Prijateljeval je z Rihardom Jakopičem in slovenskimi impresionisti. Znana je njegova monumentalna slika s kroparsko motiviko Berač Poc ali Prošnja cerkvica iz leta 1903, žanrsko delo z upodobitvijo motiva berača po spominu iz slikarjevih otroških let v Kropi. Slika je bila do sedemdesetih let del stalne razstavne zbirke Narodne galerije, leta 2013 pa je bila vključena na razstavo Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920, s katero je Narodna galerija spomladi 2013 gostovala v palači Petit Palais v Parizu. Poleg žanrskih slik je Žmitek slikal predvsem krajine, motive z lovsko tematiko, veliko je tudi portretiral. Risal je tudi ilustracije, zlasti za revijo Dom in svet, nekaj originalnih risb s svinčnikom se je ohranilo tudi v zbirki Kovaškega muzeja in v zasebni lasti v Kropi.


Kovaški muzej Kropa - Saša Florjančič, višja kustodinja