Podstran

Podstran (13)

Torek, 11 Februar 2020 00:00

Poročilo dela za leto 2019

Written by

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KROPA

Kropa 3

4245 Kropa

 

 

POSLOVNO POROČILO za leto 2019

Društvo upokojencev je nepridobitna organizacija.  V društvo je bilo na dan 1. 1. 2019 vključenih 228 članov. Med letom je umrlo 8 naših članov. V  društvo sta vstopila 2 nova člana, 3 člani pa so izstopili. V domovih starostnikov imamo trenutno še 8 članov

(Kavčič Zofija, Gašperin Bojan, Gašperin Marija, Gašperin Brigita, Rešek, Magda, Jelenc Julka, Liza Filipovič, Ana Mudrovčič).

Število članov vključenih v VPS : 163

 

DU Kropa vodi Upravni odbor, ki šteje 8 članov: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in še  referenti za področja kulture, športa, pohode, rekreacijo in izlete,  ter prostovoljka, ki je zadolžena za vodenje projekta Starejši za starejše. Društvo ima tudi 3-članski Nadzorni odbor in Častno razsodišče (3 člani).

Društvo se pridno drži načrta – plana dela, ki smo si ga zastavili v mesecu marec 2019 na občnem zboru. Odzivamo se na razpise in obvestila ZDU Radovljica, PZDU in ZDUS.

V preteklem letu smo imeli 6 sestankov UO, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko, delali načrte za delo v prihodnjih tednih in mesecih.

Udeleževali sem se tudi sestankov UO ZDU Radovljica in  PZDU Gorenjske.

 

Že peto leto v okviru društva poteka delavnica ročnih del. Imeli smo 10 delavnic. Predsednica društva, ki tudi vodim to delavnico, sem se udeležila rokodelske delavnice v Izoli. Izbor mentorjev je izvedel OO ZDUS. Pri izboru so upoštevali aktivnosti prijavljenih, delo z mladimi, razstave, … Pridobljena znanja in bogate izkušnje posredujem udeleženkam  delavnic. Tematiko teh delavnic prilagajam trenutnim navdihom in času. Za potrebe paliativnega društva smo izdelale novoletne voščilnice, starostnike v domovih pa smo obdarili s kvačkanimi angelčki , vstavljeni v doma izdelanih darilnih škatlicah.

Tudi v preteklem letu smo sodelovali z  LUR s katero smo izdelovali cvetje iz naylona. Seznanili smo se z novimi metodami dela kot so irish tehnika, guilling – obeski za ključe, papirnate darilne škatlice, uporaba špage v darilne namene, pirhi in čestitke v guilling tehniki…...

Zahvaljujemo se posluhu KS Kropa, da nam nudi ogrevane prostore.

 

Pestro pohodniško vzdušje s prijetnim druženjem nas je spremljalo vse leto. V okviru društva smo izvedli 9 pohodov (okrog Blejskega jezera, po Poti miru Brezje, Grabnarica, Kokoška – Primorska, Lipniška planina, Kofce, slap Peričnik, stari Ljubelj, Stovc), kopalni izlet ter 2 tedenska letovanja v Neumu in Primoštenu, v katerega so bili vključeni krajši izleti in številni ogledi . Tudi letos smo organizirali delovni izlet s prijetnim druženjem, to je  trgatev v Studenec na Dolenjsko.

 

DRUŽABNA SREČANJA v letu 2019:

OBČNI ZBOR -  8. 3. 2019 – 29 udeležencev

PIKNIK  - 14. 9. 2019 - 47 udeležencev

JUBILANTJE – 15. 10. 2019 – 22 slavljencev + UO DU Kropa + 4 prostovoljke

PRSTOMET ZDUR -  6. 6. 2019 -  35 udeležencev

ČAJANKA – 26. 12. 2019 – 42 udeležencev

Rokodelska delavnica v Izoli od 18. do 22. 12. 2019 – 1 udeleženec

 

ROČNA DELA 1-2x mesečno – 10 delavnic, delavnice vodi Metka Petrač

 

 Priznanje PZDU Gorenjske  za večletno organizacijo pohodov in izletov je prejela ga. Mira Krnc.

 

 

Na kulturnem področju bi pričakovala večje zanimanje za udeležbo na raznih prireditvah, ki jih organizira ZDU Radovljica PZDU Gorenjske. Vzroki slabe udeležbe so nezainteresiranost, drage vstopnice in oddaljenost od lokacije prireditve.

 

V septembru pa smo se v večjem številu udeležili srečanja upokojencev Gorenjske v Snoviku.

 

Sodelujemo tudi z Medgeneracijskim centrom Radovljica. Udeležba bi bila večja, če ne bi bili problemi s prevozi. Udeležili smo se predavanja Prva pomoč starejšim.

 

Na športnem področju je slab odziv. Nekaj članov se udeležuje kegljanja v Radovljici in prstometa. Bili smo organizatorji občinskega tekmovanja v  prstometu. V poletnih mesecih smo se udeleževali rekreativnega plavanja na letnem kopališču v Kropi. Upokojencem  je Športno društvo ponudilo ugodno ceno za nakup letnih kart.

 

Nismo pa tudi pozabili na naše jubilante, 80- in 90-letnike, ki so člani našega društva. Srečali smo se v gostilni pri Jarmu in se z njimi poveselili ob častitljivih letih. V lanskem letu smo imeli trinajst 80- letnikov in dva 90-letnika. Na srečanje  smo povabili še tiste, ki so stari že več kot 90 let, in teh je vsako leto več. Vse smo obdarili s kvačkanimi nagelji.  Sicer pa vsakemu okroglemu jubilantu ob njihovem rojstnem dnevu pošljemo voščilnico.

Kot vsako leto, smo tudi lansko leto zaključili s čajanko in pesmijo Preč je zdaj to staro leto v Kulturnem domu v Kropi.

 

Člane našega društva obveščamo preko oglasnih desk, deloma pa tudi po e-pošti, obvestila ZDUSA in PZDU Gorenjske so tudi na spletni strani v kolikor jih kdo bere.

Članarina za leto 2019 je bila  po sklepu UO 10 EUR/osebi, za Vzajemni posmrtninski sklad pa po sklepu Zbora članov ZDUSA  12 EUR. Izplačilo po smrti pa v tem letu znaša enotno 180 eur.

 

V bodoče želim, da bi se upokojenski utrip v našem kraju bolj oživel. Trudimo se. Pogrešam vključevanje mlajših upokojencev, saj imajo ti še veliko idej in energije za uspešno delovanje društva.

 

                                                                                       

 

OKVIRNI PLAN DELA ZA LETO :

 

OBČNI ZBOR – 7. 3. 2020 ob 16. uri - Jarm

PIKNIK – 12. 9. 2020 o - 13. uri - Jarm

JUBILANTJE – 16. 10. 2020 ob 13. uri - JARM

PRSTOMET ZDUR – 9. 6. 2020 – bazen

ČAJANKA – 26. 12. 2020 ob 15. uri – Jarm

RAZSTAVA ROČNIH DEL PZDU Gorenjske  - Bled – 1. do 3. 10. 2020

SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE Pokljuka – 8. julij 2020

RAZSTAVA ROČNIH DEL  DU Kropa – 27. 28. 29. 3. 2020 – Kulturni dom v Kropi (vabljeni vrtec in OŠ Lipnica)

GORENJSKI UPOKOJENCI POJEJO – 9. maj 2020

LITERARNO SREČANJE PZDU Gorenjske 10. september 2020 – Trzin

 

POHODI :

Marec – Šmarjeta

April – Mohor

Maj – Vodice

Junij – Višarje – avtobusni prevoz delno plača društvo

Julij – na Primorsko

Avgust – Babji zob

September – Vintgar

Oktober – Jamnik

November – čez Stolc na Dobravo

IZLETI:

Maj – Pag

Junij - kopalni izlet s pohodom – avtobusni prevoz plača društvo

September – trgatev

November – martinovanje

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                    Predsednica DU Kropa: Metka Petrač

V Kropi, 9. 2. 2020

 

 

 

 

 

Torek, 11 Februar 2020 00:00

PLAN DELA za leto 2020

Written by

 

OBČNI ZBOR : 7. 3. 2020 ob 16. uri – Jarm

PIKNIK: 12. 9. 2020 ob 13. uri – Jarm

JUBILANTI: 16. 10. 2020 ob 13. uri – Jarm

PRSTOMET ZDUR: 9. 6. 2020  - bazen

ČAJANKA: 26. 12. 2020 ob 15. uri – Jarm

RAZSTAVA ROČNIH DEL PZDU Gorenjske:  1. do 3.10.2020 - Bled

 


SREČANJE UPOKOJENCEV Gorenjske - Pokljuka: 8. junij 2020

 


POHODI :

MAREC

ŠMARJETA

APRIL

MOHOR

MAJ

VODICE  

JUNIJ

VIŠARJE - avtobusni prevoz delno plača društvo

JULIJ

NA PRIMORSKO

AVGUST

BABJI ZOB

SEPTEMBER

VINTGAR

OKTOBER

JAMNIK

NOVEMBER

ČEZ STOLC NA DOBRAVO


IZLETI :

MAJ

PAG

JUNIJ

kopalni izlet s pohodom - avtousni prevoz delno plača društvo

SEPTEMBER

TRGATEV

NOVEMBER

MARTINOVANJE


 Članarina za leto 2020 10 EUR/osebi, VPS – 12- EUR

Nedelja, 30 Junij 2019 00:00

Zanimivosti, znamenitosti

Written by
Nedelja, 16 Junij 2019 00:00

PLAN DELA za leto 2019

Written by

 

OBČNI ZBOR : 9. 3. 2019 ob 16. uri

PIKNIK: 14. 9. 2019 ob 14. uri – Jarm

JUBILANTI: 15. 11. 2019 ob 13. uri – Jarm

PRSTOMET ZDUR: 10. 6. 2019  - bazen

ČAJANKA: 26. 12. 2019 ob 15. uri – Jarm

ROČNA DELA : 1-2X mesečno (ponedeljki)


SREČANJE upokojencev Gorenjske - Snovik: 6. junij 2019

Revija pevskih zborov Gorenjske: 13. april 2019

Srečanje literatov Gorenjske  -  20.9.2019

Razstava ročnih del: Kranj    -   12. in 13.10.2019

Festival za 3. življenjsko obdobje od 14.5-16.5.2019


POHODI :

MAREC

OKOLI BLEJSKEGA JEZERA

APRIL

GRABNARICA LANCOVO

MAJ

BELOPEŠKA JEZERA 

JUNIJ

Krvavi potok- Vrhpolje - KOKOŠKA + KOPANJE  PRIMORSKA

JULIJ

NA KOFCE

AVGUST

POT MIRU  BREZJE

SEPTEMBER

SLAP PERIČNIK

OKTOBER

STARI LJUBELJ

NOVEMBER

PREKO MIŠAČ, ZALOŠ, NA STOLC IN ZAKLJUČEK PRI MARIČKI


IZLETI :

APRIL

IZLET NEUM

JULIJ

IZLET CELOVEC

AVGUST

KOPALNI IZLET

SEPTEMBER

TRGATEV


 Članarina za leto 2019 10 EUR/osebi, VPS – 12- EUR

Četrtek, 30 Maj 2019 00:00

Zapisniki sej Arhiv 2014 - 2018

Written by

Zapisniki sej Arhiv 2014 - 2018 

Ponedeljek, 28 December 2015 00:00

Zapisniki sveta KS Kropa

Written by
Četrtek, 10 December 2015 00:00

Foušaritnica

Written by

Večnadstropna stavba je dobila ime po “fovšiji” (zavisti). V času fužinarstva je, tako kot v večini fužinarskih hiš, v njej živelo več družin. Po ustnem izročilu je v Fovšaritnici stanovalo tudi 72 ljudi naenkrat. Kuhinjo je v kroparskih najemniških stanovanjih nadomeščala skupna veža, v kateri je bilo več ognjišč. Ker so vse gospodinje kuhale tam, so zlahka videle ena drugi v lonce in njihova vsebina je bila verjetno velikokrat predmet “fovšije”.

Predvsem je v hiši zanimiva razdelitev prostorov, ki je tipična za nekdanje fužinarske hiše. Stavba ima kar pet nivojev: klet, pritličje, prvo nadstropje in dva nivoja podstrehe. Ohranjenih je pet bivalnih prostorov – hiš, več kamer in štibelcov.

V zgornjih nadstropjih je urejena ljubiteljska etnološka zbirka, ki prikazuje življenje kroparskih družin v času fužinarskega železarstva in po njem.

Hiša in zbirka sta na ogled od aprila do novembra po predhodnem dogovoru.dogovoru.

Facebook : https://www.facebook.com/muzejskahisa.fovsaritnica

 

Torek, 08 December 2015 00:00

Krajevna skupnost

Written by
Krajevna skupnost Kropa       
Kropa 3, 4245 Kropa       
E-pošta : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.      
       
Svet krajevne skupnosti      
Predsednik sveta Saša Pavlič     040 473-907
Podpredsednik sveta Nejc Kliček    
Člani sveta Vesna Kristan    
  Gašper Finžgar    
  Andraž Pavlič    
  Marko Smrekar    
  Branko Ralić    
  Branko Kavčič    
  Katica Zera    
     
Stalni sodelavci sveta      
Pokopališka dejavnost Anže Habjan    
Dejavnosti v kult. domu Jani Pogačnik    
Finance Urška Kavar    

 

Torek, 08 December 2015 00:00

Kovaški muzej Kropa

Written by

Kovaški muzej Kropa prikazuje tehnično-zgodovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja, gospodarske, socialne, demografske in kulturne razmere v Kropi in sosednjih železarskih naseljih od 15. stoletja do propada fužin v 19. in ročnega žebljarstva v 20. stoletju. Kot prvi tehniški muzej na Slovenskem je bil odprt leta 1952 na pobudo domačinov in strokovne javnosti, ki se je pod vodstom prof. Franja Baša, prvega ravnatelja Tehniškega muzeja Slovenije, prizadevala za ohranjanje tehniške dediščine »in situ«. Posebno zbirko predstavljajo umetniško kovani izdelki iz železa mojstra Joža Bertonclja. Danes muzej deluje v okviru Muzejev radovljiške občine, zaradi svoje posebne vsebine pa je vključen v državno muzejsko mrežo.

Ponedeljek, 05 Oktober 2015 00:00

Znamenitosti

Written by

Voda

Kroparica (starejše tudi Preprovka) je hudourniški potok. Že v prvi polovici 19. stoletja je na razdalji 1200 m poganjala 50 vodnih koles za mehove in težka kladiva v fužinarskih obratih.

 

Ruda

Okolica Krope je bila bogata z železovo rudo limonit. V davnini so jo nanesle vode in jo pustile v ilovnatih žilah, ponekod do globine 50 m, drugod tik pod površino.

 

Les - oglje

V 18. stoletju so fužinarji za 400 ton železa porabili letno 1200 ton oglja. Za eno kopo, ki je dala nekaj manj kot tono oglja, je bilo potrebno 10 kubičnih metrov lesa. Za plavže je bilo primerno trdo oglje listavcev, za kovanje pa mehko oglje iglavcev.

 

Žebelj

Žebelj je bil glavni proizvod kroparskega železarstva. Izpričanih je preko 100 različnih vrst. Med njimi je najbolj tipičen sredozemski sortiment dolgih tankih in debelih kratkih žebljev z glavami na "dva pera". 

V 18. in 19. stoletju je kroparsko fužinsko železarstvo doživljalo višek. Število prebivalcev se je povzpelo na 1400. Poleg obeh fužin je obratovalo še sedem cajnaric - kovačnic za polizdelke in 19 vigenjcev - kovačnic za žeblje. Fužinarji so za proizvodnjo najemali rudarje, oglarje, fužinarske kovače in žebljarje. Večino žebljev so prodali v Trst in Benetke. Drugo polovico 19.stoletja je zaznamovala velika kriza in konec fužinarstva zaradi pomanjkanja domače železove rude, odmaknjenosti od glavnih prometnih poti ter konkurence industrijsko izdelanih žebljev in vijakov. Plavža sta obratovala do 1872 oz. 1880. Rešitev so bankrotirani fužinarji in kovači leta 1894 našli v ustanovitvi žebljarske zadruge industrijskega tipa. Naslednica, Tovarna vijakov Plamen, je obratovala do 1997. Močan pečat v zgodovini Krope sta pustili obe svetovni vojni, prva z mnogimi mobiliziranimi vojaki, žrtvami in sirotami, druga pa predvsem tudi z množično vključitvijo prebivalcev v odpor proti okupatorju.

Tovorniki po Janezu Vajkardu Valvasorju, 1689. (slika)

V 500 letih so kroparske žeblje prenašali in prevažali s konji, mulami, osli, kamelami, vozovi, ladjami in vlaki od Črnega morja do Atlantskega oceana in od Skandinavije do Etiopije.

 

Plac

Najsi po ovinkasti cesti v naselje dospemo s katerekoli od treh smeri, vselej nas pot pripelje na glavni trg ali Plac. Cesta se ob potoku dviga proti najožjemu delu, Kotlu in dalje na Jamnik,spušča pa proti Spodnjemu koncu.

Podoba starega naselja se je izoblikovala do konca 18.stoletja z nizom fužinarskih hiš, dvema cerkvama in tehniškimi-železarskimi stavbami.

Kot pomembnejši industrijski center je Kropa ohranila značilnosti gorenjskega železarskega naselja. Po urbanističnih posebnostih ter po tehniških, kulturnih in zgodovinskih spomenikih sodi med najpomembnejše slovenske zgodovinske kraje. Od 1953 je zakonsko zaščitena kot kulturni spomenik.

Ozka dolina je nudila le malo prostora za naselje. Stavbe, ki so bile nekdaj last lastnikov železarskih obratov, so večinoma večnadstropne. Vzdolž potoka so naslonjene na hrib tesno druga ob drugi. Zadaj na strmini so bile nekoč bajte oglarjev, rudarjev in žebljarje.Trg obdajajo vzhodno Tramuška, Pibrovčeva, Šolarjeva, zahodno pa Trohova, Vretenova, Poznikova in Ažmanova hiša. Zelo opazni sta Macolova in Klinarjeva zaradi sestavin, značilnih za renesančne in baročne graščine. V prvi je bila od 1888 do 1957 osnovna šola, v drugi se sedaj nahaja Kovaški muzej. 

Levo in desno od potoka se nad naseljem dvigata dve cerkvi. Kropa ima svojo lastno župnijo od leta 1620. Florjanovo znamenje na Placu povezuje glavni trg in župnijsko cerkev sv. Lenarta. Stoji namreč na mestu, kjer je malo pred ustanovitvijo župnije zoper kroparske protestante govoril škof Tomaž Hren. Visoka štirikapna streha znamenja je krita s skriljem, na vrhu je kovana podoba sv. Florijana. V nišah so upodobljeni Marija, sv. Mihael, sv. Florijan in škof Hren. 

Na južnem koncu trga je partizanski spomenik, delo kiparja Staneta Keržiča iz 1965. Železne figure je izdelala domača delavnica UKO.

 

Fužinarska hiša

Fužinarska hiša v Kropi je večinoma dvonadstropna stanovanjska stavba, s pročeljem obrnjena proti potoku in cesti, zadaj pa naslonjena na strm breg. Bogatijo jo kamnoseški detajli iz zelenega kamna (tuf), ki ga je v 19.stoletju obdelovala družina Kocijančičev z okolice Radovljice in so tudi sicer značilnosti gorenjske kmečke in meščanske arhitekture. Kovani dodatki k hišam pričajo o poreklu kraja (železne polknice, okenske mreže, kovana okovja vrat, izveski in luči). Notranjost hiše je bila razčlenjena glede na stanovalce t.j. na eni strani hišne posestnike - podjetnike, založnike in trgovce z žeblji ter najemnike - rudarje, oglarje, delavce pri plavžu in rudniku, kovače in žeblarje. V pritličjih so bile za velikimi železnimi vrati nekdaj trgovine, gostilne ali skladišča za polizdelke in žeblje. V prvem nadstropju je bilo stanovanje fužinarjeve družine. V njih so še ohranjene značilne velike osrednje sobe s kasetiranimi stropi. V drugem nadstropju so bile večje ali manjše sobe, ki so služile za najemniška stanovanja kovaških družin. Vanje se je prišlo iz skupne veže. Tam je bilo več ognjišč, kjer so kuhali in kurili peči v stanovanjih. V eni sobi je navadno živela ena veččlanska družina, neredko pa tudi dve ali tri. Ker so bile sobe prenatrpane, so spali v lesenih kamrah na podstrešjih. Tam so bile tudi drvarnice.

Ažmanova hiša (V Lodnu, št. 7) je imela vključno z gospodarjevim stanovanjem 12 sob in 10 lesenih podstrešnih kamer. V 19. stoletju je v njej hkrati živelo do 92 oseb.