Cerkev Kroparske matere božje

Kapelca, kot jo imenujejo domačini, je bila nekdaj znamenita romarska cerkev. Ob prihodu v Kropo vas pozdravi z vzvišeno lego sredi gozdnatega pobočja.
Podružnična cerkev Matere božje je med domačini bolj poznana kot Pri kapelci ali Kapelca.

Graditi so jo začeli leta 1712 nad naseljem na mestu, kjer je sedem dečkov leta 1707 našlo Marijino milostno podobico – Kroparsko Mater božjo. Najprej so tam postavili oltarček in vanj dali najdeno podobico. Po čudežih, ki so se tu zgodili, je kraj postal cilj številnih romarjev. Na mestu oltarja so Kroparji sezidali cerkev. Romarska pot je pozneje zamrla.
Tloris cerkve je potegnjen osmerokotnik s kvadratnim prezbiterijem. Cerkev je primer baročne arhitekture. Zvonik so povišali sredi 19. stoletja in je visok kar 56 metrov. Oblikovno izstopa njegova novogotska streha.
Oprema cerkve je predvsem poznobaročna. Glavni oltar ima v niši podobo Matere božje, ki jo držita dva angela. Ob straneh so kipi svetnikov Florjana, Joahima, Ane in Nikolaja. Za glavnim oltarjem je slabo ohranjena slika Kroparske Marije s prikazom čudežne obuditve otroka, ki jo pripisujejo kranjskemu slikarju Leopoldu Layerju.
V stranskih oltarjih sta sliki sv. Treh kraljev in Križanje, deli  Leopolda Layerja. V cerkvi je tudi vrsta votivnih slik in fresk, povezanih z legendo o milostni podobici. O tem govori velika votivna slika v ladji in freski na slavoločni steni (ti sta delo Matije Bradaška). Med votivnimi slikami je tudi Odkritje čaščene Marijine podobe, ki se pripisuje domačemu slikarju Janezu Krstniku Potočniku.
H Kapelci vodi pešpot. Pri hiši Kropa 7 zavijete v hrib in pot vas bo privedla do cerkve in vikarjeve hiše ob njej.

Prihajajoči dogodki - vsi

O Kropi

Kropa je razpotegnjeno naselje z gručastim jedrom leži ob vzhodnem vznožju planote Jelovica v Občini Radovljica. Naselje se deli na »Zgornji konec«, »Srednji konec« in novo »Stočje«.

Slovi po tradicionalni železarski in kovaški dejavnosti. Kropa je od Radovljice oddaljena 11 km, cestni povezavi pa sta še čez vas Dražgoše oziroma iz smeri Kranj-Podnart. Skozi naselje teče potok Kroparica, ki se izliva v potok Lipnica. Kroparica ima amfiteatrsko povirje z močnim kraškim izvirom. Hudourniški značaj Kroparice je tudi etimološko jedro imena naselja in potoka: na odseku svojega toka skozi naselje se v deževnih obdobjih peni kakor »krop« (vrela voda).