Peter Žmitek

(1874–1935), slikar


Risati je začel že kot otrok, po ljudski šoli, je na priporočilo župana dobil podporo in šolanje je nadaljeval na obrtni šoli v Ljubljani. Slikarstvo je študiral na Dunaju, v Sankt Petersburgu in v Pragi. Po končanem študiju se je naselil v Ljubljani in služboval kot profesor risanja. 

Prijateljeval je z Rihardom Jakopičem in slovenskimi impresionisti. Znana je njegova monumentalna slika s kroparsko motiviko Berač Poc ali Prošnja cerkvica iz leta 1903, žanrsko delo z upodobitvijo motiva berača po spominu iz slikarjevih otroških let v Kropi. Slika je bila do sedemdesetih let del stalne razstavne zbirke Narodne galerije, leta 2013 pa je bila vključena na razstavo Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920, s katero je Narodna galerija spomladi 2013 gostovala v palači Petit Palais v Parizu. Poleg žanrskih slik je Žmitek slikal predvsem krajine, motive z lovsko tematiko, veliko je tudi portretiral. Risal je tudi ilustracije, zlasti za revijo Dom in svet, nekaj originalnih risb s svinčnikom se je ohranilo tudi v zbirki Kovaškega muzeja in v zasebni lasti v Kropi.


Kovaški muzej Kropa - Saša Florjančič, višja kustodinja

Prihajajoči dogodki - vsi

O Kropi

Kropa je razpotegnjeno naselje z gručastim jedrom leži ob vzhodnem vznožju planote Jelovica v Občini Radovljica. Naselje se deli na »Zgornji konec«, »Srednji konec« in novo »Stočje«.

Slovi po tradicionalni železarski in kovaški dejavnosti. Kropa je od Radovljice oddaljena 11 km, cestni povezavi pa sta še čez vas Dražgoše oziroma iz smeri Kranj-Podnart. Skozi naselje teče potok Kroparica, ki se izliva v potok Lipnica. Kroparica ima amfiteatrsko povirje z močnim kraškim izvirom. Hudourniški značaj Kroparice je tudi etimološko jedro imena naselja in potoka: na odseku svojega toka skozi naselje se v deževnih obdobjih peni kakor »krop« (vrela voda).