Poročilo dela za leto 2019

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KROPA

Kropa 3

4245 Kropa

 

 

POSLOVNO POROČILO za leto 2019

Društvo upokojencev je nepridobitna organizacija.  V društvo je bilo na dan 1. 1. 2019 vključenih 228 članov. Med letom je umrlo 8 naših članov. V  društvo sta vstopila 2 nova člana, 3 člani pa so izstopili. V domovih starostnikov imamo trenutno še 8 članov

(Kavčič Zofija, Gašperin Bojan, Gašperin Marija, Gašperin Brigita, Rešek, Magda, Jelenc Julka, Liza Filipovič, Ana Mudrovčič).

Število članov vključenih v VPS : 163

 

DU Kropa vodi Upravni odbor, ki šteje 8 članov: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in še  referenti za področja kulture, športa, pohode, rekreacijo in izlete,  ter prostovoljka, ki je zadolžena za vodenje projekta Starejši za starejše. Društvo ima tudi 3-članski Nadzorni odbor in Častno razsodišče (3 člani).

Društvo se pridno drži načrta – plana dela, ki smo si ga zastavili v mesecu marec 2019 na občnem zboru. Odzivamo se na razpise in obvestila ZDU Radovljica, PZDU in ZDUS.

V preteklem letu smo imeli 6 sestankov UO, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko, delali načrte za delo v prihodnjih tednih in mesecih.

Udeleževali sem se tudi sestankov UO ZDU Radovljica in  PZDU Gorenjske.

 

Že peto leto v okviru društva poteka delavnica ročnih del. Imeli smo 10 delavnic. Predsednica društva, ki tudi vodim to delavnico, sem se udeležila rokodelske delavnice v Izoli. Izbor mentorjev je izvedel OO ZDUS. Pri izboru so upoštevali aktivnosti prijavljenih, delo z mladimi, razstave, … Pridobljena znanja in bogate izkušnje posredujem udeleženkam  delavnic. Tematiko teh delavnic prilagajam trenutnim navdihom in času. Za potrebe paliativnega društva smo izdelale novoletne voščilnice, starostnike v domovih pa smo obdarili s kvačkanimi angelčki , vstavljeni v doma izdelanih darilnih škatlicah.

Tudi v preteklem letu smo sodelovali z  LUR s katero smo izdelovali cvetje iz naylona. Seznanili smo se z novimi metodami dela kot so irish tehnika, guilling – obeski za ključe, papirnate darilne škatlice, uporaba špage v darilne namene, pirhi in čestitke v guilling tehniki…...

Zahvaljujemo se posluhu KS Kropa, da nam nudi ogrevane prostore.

 

Pestro pohodniško vzdušje s prijetnim druženjem nas je spremljalo vse leto. V okviru društva smo izvedli 9 pohodov (okrog Blejskega jezera, po Poti miru Brezje, Grabnarica, Kokoška – Primorska, Lipniška planina, Kofce, slap Peričnik, stari Ljubelj, Stovc), kopalni izlet ter 2 tedenska letovanja v Neumu in Primoštenu, v katerega so bili vključeni krajši izleti in številni ogledi . Tudi letos smo organizirali delovni izlet s prijetnim druženjem, to je  trgatev v Studenec na Dolenjsko.

 

DRUŽABNA SREČANJA v letu 2019:

OBČNI ZBOR -  8. 3. 2019 – 29 udeležencev

PIKNIK  - 14. 9. 2019 - 47 udeležencev

JUBILANTJE – 15. 10. 2019 – 22 slavljencev + UO DU Kropa + 4 prostovoljke

PRSTOMET ZDUR -  6. 6. 2019 -  35 udeležencev

ČAJANKA – 26. 12. 2019 – 42 udeležencev

Rokodelska delavnica v Izoli od 18. do 22. 12. 2019 – 1 udeleženec

 

ROČNA DELA 1-2x mesečno – 10 delavnic, delavnice vodi Metka Petrač

 

 Priznanje PZDU Gorenjske  za večletno organizacijo pohodov in izletov je prejela ga. Mira Krnc.

 

 

Na kulturnem področju bi pričakovala večje zanimanje za udeležbo na raznih prireditvah, ki jih organizira ZDU Radovljica PZDU Gorenjske. Vzroki slabe udeležbe so nezainteresiranost, drage vstopnice in oddaljenost od lokacije prireditve.

 

V septembru pa smo se v večjem številu udeležili srečanja upokojencev Gorenjske v Snoviku.

 

Sodelujemo tudi z Medgeneracijskim centrom Radovljica. Udeležba bi bila večja, če ne bi bili problemi s prevozi. Udeležili smo se predavanja Prva pomoč starejšim.

 

Na športnem področju je slab odziv. Nekaj članov se udeležuje kegljanja v Radovljici in prstometa. Bili smo organizatorji občinskega tekmovanja v  prstometu. V poletnih mesecih smo se udeleževali rekreativnega plavanja na letnem kopališču v Kropi. Upokojencem  je Športno društvo ponudilo ugodno ceno za nakup letnih kart.

 

Nismo pa tudi pozabili na naše jubilante, 80- in 90-letnike, ki so člani našega društva. Srečali smo se v gostilni pri Jarmu in se z njimi poveselili ob častitljivih letih. V lanskem letu smo imeli trinajst 80- letnikov in dva 90-letnika. Na srečanje  smo povabili še tiste, ki so stari že več kot 90 let, in teh je vsako leto več. Vse smo obdarili s kvačkanimi nagelji.  Sicer pa vsakemu okroglemu jubilantu ob njihovem rojstnem dnevu pošljemo voščilnico.

Kot vsako leto, smo tudi lansko leto zaključili s čajanko in pesmijo Preč je zdaj to staro leto v Kulturnem domu v Kropi.

 

Člane našega društva obveščamo preko oglasnih desk, deloma pa tudi po e-pošti, obvestila ZDUSA in PZDU Gorenjske so tudi na spletni strani v kolikor jih kdo bere.

Članarina za leto 2019 je bila  po sklepu UO 10 EUR/osebi, za Vzajemni posmrtninski sklad pa po sklepu Zbora članov ZDUSA  12 EUR. Izplačilo po smrti pa v tem letu znaša enotno 180 eur.

 

V bodoče želim, da bi se upokojenski utrip v našem kraju bolj oživel. Trudimo se. Pogrešam vključevanje mlajših upokojencev, saj imajo ti še veliko idej in energije za uspešno delovanje društva.

 

                                                                                       

 

OKVIRNI PLAN DELA ZA LETO :

 

OBČNI ZBOR – 7. 3. 2020 ob 16. uri - Jarm

PIKNIK – 12. 9. 2020 o - 13. uri - Jarm

JUBILANTJE – 16. 10. 2020 ob 13. uri - JARM

PRSTOMET ZDUR – 9. 6. 2020 – bazen

ČAJANKA – 26. 12. 2020 ob 15. uri – Jarm

RAZSTAVA ROČNIH DEL PZDU Gorenjske  - Bled – 1. do 3. 10. 2020

SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE Pokljuka – 8. julij 2020

RAZSTAVA ROČNIH DEL  DU Kropa – 27. 28. 29. 3. 2020 – Kulturni dom v Kropi (vabljeni vrtec in OŠ Lipnica)

GORENJSKI UPOKOJENCI POJEJO – 9. maj 2020

LITERARNO SREČANJE PZDU Gorenjske 10. september 2020 – Trzin

 

POHODI :

Marec – Šmarjeta

April – Mohor

Maj – Vodice

Junij – Višarje – avtobusni prevoz delno plača društvo

Julij – na Primorsko

Avgust – Babji zob

September – Vintgar

Oktober – Jamnik

November – čez Stolc na Dobravo

IZLETI:

Maj – Pag

Junij - kopalni izlet s pohodom – avtobusni prevoz plača društvo

September – trgatev

November – martinovanje

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                    Predsednica DU Kropa: Metka Petrač

V Kropi, 9. 2. 2020